Medycyna pracy

W Wojskowej Przychodni Lekarskiej w poradni medycyny pracy wykonywane są badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe oraz kontrolne. Jak również badania kierowców
i kandydatów na kierowców, pracowników ochrony fizycznej, osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

W WSPL mogą Państwo uzyskać zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Lekarze medycyny pracy:
dr n. med. Ryszard ZOŃ
lek. Marek POPIEL

Do badań obowiązkowo kierowani są wszyscy pracownicy. Specjaliści z zakresu medycyny pracy, na podstawie znajomości stanowiska pracy przeprowadzają badania pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia i życia oraz efektywnego funkcjonowania.

Medycyna pracy w zakresie badania profilaktycznego pracownika to:

 • Ocena wpływu pracy na stan zdrowia pracownika.
 • Stwierdzenie, czy ze względów zdrowotnych pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku.
 • Udzielenie pracownikowi informacji o tym jak pracować, by uniknąć niekorzystnych skutków zdrowotnych, które mogłyby narazić go na utratę pracy.
 • Poinformowanie pracownika o stanie zdrowia, a w przypadku stwierdzenia zmian chorobowych o konieczności podjęcia leczenia u lekarza rodzinnego.

Poradnia Medycyna Pracy obejmuje następujące badania profilaktyczne pracowników:

 • Badania wstępne pracownika: wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy.
 • Badania okresowe pracownika: pracującego na danym stanowisku.
 • Badania kontrolne pracownika zawierają:
 •  termin, w którym muszą być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni,
 • przegląd stanowiska pracy – wraz z wizytacją zakładu pracy lekarze dokonują opisu stanowisk pracy ( zagrożeń, przekroczonych norm itd.); powyższe informacje są istotne dla lekarzy przeprowadzających badania pracowników danej firmy,
 • akcje profilaktyczne – nasze akcje obejmują program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie z zakładami pracy.

Po zakończeniu badania profilaktycznego pracownik otrzymuje orzeczenie lekarskie o:

 • Braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku – czyli o zdolności do podjęcia lub kontynuowania pracy w określonych warunkach.

lub

 • Istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku – czyli o niezdolności do podjęcia lub kontynuowania pracy w określonych warunkach.

To samo orzeczenie otrzymuje pracodawca – z zachowaniem tajemnicy lekarskiej, bez informacji dotyczących stanu zdrowia pracownika.

Dla wygody naszych Pacjentów istnieje możliwość wykonania kompleksowych badań psychologicznych i lekarskich w ramach medycyny pracy.

W pracowni wykonujemy przede wszystkim:

badania psychologiczne dla:

 • osób ubiegających się oraz posiadających pozwolenie na broń,
 • kandydatów na stanowisko sędziego, kuratora sądowego, prokuratora,
 • osób zajmujących się produkcją, przewozem, obrotem i przechowywaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych,
 • osób ubiegających się i posiadających licencję detektywa,
 • strażników miejskich/gminnych,
 • inspektorów transportu drogowego,
 • pracowników ochrony fizycznej.

Skierujemy cię na badania psychotechniczne dla:

 • kierowców,
 • kandydatów na kierowców,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów,
 • operatorów wózków widłowych i innych maszyn budowlanych,
 • badania wysokościowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Kontakt

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA "SpecLek” SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w WARSZAWIE

 • Dane kontaktowe przychodni

Aleja Generała Antoniego Chruściela "Montera” 103, 00 – 910 Warszawa NIP: 9521787527 REGON: 013268132 NUMER KONTA: 59 1130 1017 0020 1464 6720 0001

 • Sekretariat

Sekretariat godziny pracy 7:30 - 15:00 Tel. 22 673 52 35, 261 814 140 fax 22 673 51 93 sekretariat@speclek.pl

Formularz kontaktowy

Prosimy wypełnić formularz (wszystkie pola są wymagane). Oddzwonimy, doradzimy i umówimy Państwa na wizytę.

 • Sekretariat
 • Rejestracja
 • Stomatologia
 • Medycyna Pracy
 • Kadry
captcha code

Zapraszamy

Dobra opieka ? To tu !

© Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SpecLek Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie All rights reserved.